POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Tot seguit s’exposa en aquesta secció la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals aplicable al LLOC WEB sobre la informació que l’USUARI pot facilitar quan en faci ús.

 1. Política de Privacitat
  La Política de Privacitat del GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES es basa en el compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

  En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), el GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES informa que les dades de caràcter personal proporcionades per l’USUARI, així com les dades a les quals es pugui accedir com a conseqüència de la navegació, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat del GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES. Aquest fitxer està registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb el codi de registre 2113321169.

  En aquells casos en què sigui necessari emplenar un formulari o remetre un correu electrònic (i fer clic en el botó envia), la realització d’això implicarà necessàriament que l’USUARI hagi estat informat (en virtut de l’article 5 LOPD) i, si n’és el cas, hagi donat el consentiment corresponent (segons el que diu l’article 6 LOPD) al contingut d’aquesta Política de Privacitat.

  Quan l’USUARI facilita les seves dades de caràcter personal, està autoritzat expressament a GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES perquè en puguin ser tractades les Dades Personals per crear i gestionar fitxers d’USUARIS, gestionar i administrar-ne l’accés als continguts, elaborar estadítiques d’ús, remetre butlletins informatius i gestionar qualsevol tipus d’incidència en el servei.

  Així, sempre que el GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES sol·liciti a l’USUARI dades de caràcter personal, inclourà un enllaç vinculat a aquesta Política.

  Els USUARIS que hagin facilitat les seves dades al GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES podràn dirigir-s’hi, com a Responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercir-ne de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades incorporades en els fitxers en qüestió. A causa del caràcter confidencial de la informació, l’USUARI no podrà exercir els seus drets telefònicament, perquè aquest mitjà no permet acreditar-ne la identitat com a titular de les dades registrades. L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació via e-mail al correu electrònic lopd@edelvives.es remès des de l’adreça de correu electrònic que consti en el registre de l’USUARI en el LLOC WEB, amb la finalitat d’assegurar-ne la identificació. L’USUARI també podrà posar-se en contacte amb el GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES per correu postal a l’adreça següent: A/A: Departamento Legal, Edelvives, C/Xaudaró, 25, 28034 Madrid, amb la referència següent a la seva carta: Ejercicio de derechos LOPD (en aquesta modalitat de notificació, mitjançant correu postal, l’USUARI ha d’acreditar la seva personalitat aportant la fotocòpia del seu D.N.I.).

  El GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat, segons el seu propi criteri o a causa d’un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de l’aplicació efectiva d’aquesta. L’ús del LLOC WEB després dels dits canvis n’implicarà l’expressa acceptació.

  El GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits per la normativa vigent, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives que té a l’abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per l’USUARI.


 2. Procés de registre
  Per poder registrar-se i accedir a totes les funcionalitats del LLOC WEB l’USUARI haurà de seguir el procés de registre. Aquest procés està basat en el compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades. El LLOC WEB sol·licitarà a l’USUARI les dades següents:

  • Nom i cognoms. Nom d’usuari.
  • Correu electrònic.
  • Codi de Registre: per poder accedir als recursos del LLOC WEB cal introduir un codi que identifiqui com a usuari dels materials de SOMLINK.
  • Nom, Localitat i Província del Centre Escolar: com que el LLOC WEB està dirigit a professors, la finalitat d’aquestes dades és poder identificar el docent.


 3. El nom d’usuari, contrasenya i codi de registre que permeten l’accés al LLOC WEB són personals i intransferibles, i no és permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’USUARI es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya, de manera que assumeix tota la responsabilitat per les conseqüències de divulgar-la a tercers.

  En el supòsit que l’USUARI sàpiga o sospiti que la seva contrasenya sigui usada per part de tercers, haurà de fer avinent aquesta circumstància a GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES en el termini més breu possible.